EyesCover

Uèinkovita pomoæ za bore i druge nedostatke ko¾e oko oèiju!

Tamni krugovi ispod tamnih krugova, suha ko¾a dovode do stvaranja vreæica ispod oèiju, a takoðer potièu stvaranje bora. Stres, umor, nedovoljno sna, dugo sjedenje ispred raèunala, telefona ili televizije samo su neki od negativnih èimbenika koji utjeèu na stanje ko¾e oko oèiju, ¹to je vrlo tanak i iznimno osjetljiv. Pripazite na ko¾u s maskom EyesCover. Ovo je revolucionarna maska s neposrednim efektom koji je vrlo svestran. Pogledajte kako djeluje EyesCover. Ovaj proboj, gel formula definitivno æe vas iznenaditi.
primiti besplatan paket

Kako EyesCover radi?

EyesCover je maska koju mo¾ete lako koristiti u kuænim uvjetima. Mo¾ete ga koristiti u dvije varijante, a njegovo je djelovanje malo drugaèije. Varijanta 1: Topli oblog. Kada se koristi na toplini, EyesCover pobolj¹ava mikrocirkulaciju u ko¾i, jaèa i smiruje tonus mi¹iæa. Osim toga, uklanja osjeæaj umornih oèiju. Opcija 2: Osvje¾enje. Kada se koristi hladno, EyesCover osigurava uklanjanje edema, daje ko¾i èvrstoæu, elastiènost i pru¾a ugodnu napetost ko¾i. Jedinstven sastav prirodnih sastojaka ukljuèuje, izmeðu ostalog, ekstrakte algi, retinola, biljnih ekstrakata, vitamina C. Alge hrane i posjeduju pomlaðivaèka svojstva. Retinol djeluje izravnavanjem boje i stimulirajuæi sintezu kolagena, kako bi se bolje zadebljala i podupirala povr¹inu tanke ko¾e oko oèiju. Ekstrakti biljaka daju antioksidanse na ko¾u, pojaèavaju anti-aging uèinak maske. Vitamin C pobolj¹ava èvrstoæu, fleksibilnost i osvje¾ava.
primiti besplatan paket

Prednosti kori¹tenja EyesCover

Kupite EyesCover i otkrijte sjaj novog izgleda bez ikakvih nedostataka oko oèiju! Glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda su:

Spektakularni uèinak: pomlaðivanje ko¾e oko oèiju

Oteklina, tamni krugovi pod oèima i ru¾ne torbe pod oèima æe biti eliminirane!

Olak¹ajte naprezanje oèiju

Oslobodit æete se od umora, vibracija kapaka i bolova u oèima. Osjeæat æete se ugodno opu¹tanje.

Dvostruka akcija

U potpunosti æete iskoristiti svoj EyesCover jer ga mo¾ete koristiti hladno i toplo.

Smanjuje bore

Snaga prirodnih sastojaka sadr¾anih u masku EyesCover prodiru u ko¾u, èineæi ga glatkom, uklanjajuæi znakove starenja.

Prehrana ko¾e oko oèiju

Osjetljiva ko¾a oko oèiju dobit æe mnogo vitamina i tvari koje æe hraniti i jaèati i osigurati optimalnu napetost.

Koristiti

Primjena EyesCover maske je vrlo jednostavna. Sve ¹to trebate uèiniti je ukloniti iz ambala¾e i staviti je pod vruæu ili hladnu vodu, ovisno o izboru uporabe i oèekivanim rezultatima. Ne zaboravite temeljito oprati sav make-up i ostaviti èistu i suhu ko¾u oko oèiju. Nanesite EyesCover nje¾no i zatim ostavite oko 15 minuta. Nakon uklanjanja maske za gel, temeljito ga operite pod tekuæom vodom, a zatim stavite u kutiju za pohranu. Maska se mo¾e koristiti zajedno s drugim preparatima, na primjer serumu ili kremi. Primjena EyesCover maske redovito jamèi maksimalne rezultate.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

Mi¹ljenja o EyesCover-u su samo pozitivne lozinke. Proizvod je revolucionirao tr¾i¹te za kuæanske maske i brzo postao bestseler. Gel maska koriste zvijezde, modeli, glumci koji uvijek moraju izgledati svje¾e, mlade i povoljne. Treba napomenuti da EyesCover izaziva najveæe povjerenje meðu ¾enama. Uostalom, ¾ene se vi¹e brinu o stanju ko¾e oko oèiju. Uèinci maske se osjeæaju dok jo¹ uvijek radi kad ostaje na licu. Nakon prve primjene maske EyesCover osjetit æete osvje¾avajuæi uèinak i ugodno zaglaðivanje. Kao rezultat sustavne uporabe, ko¾a oko oèiju postaje pomlaðivana, izgleda puno bolje, elastièna i dobiva blistav sjaj.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas EyesCover samo po
Kupi sada